تنگناهای اقتصادی استان
تنگناهاي اقتصادي استان :
1-  نزديكي به شهر تهران يك چالش محسوب مي شود كه اگر به نحو مطلوبي از اين مزيت بهره برداري شود تبديل به يك فرصت و در غير اينصورت به يك تهديد تبديل مي شود.
2-  استان البرز خوابگاه تهران است .
3- موج لجام گسيخته مهاجرت به استان البرز
کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد
^