تاریخچه اداره کل
با عنایت به جدا شدن شهرستان کرج و توابع آن از استان تهران و شکل گیری استان البرز،اداره کل امور اقتصادی و دارائی استان البرز از اواخر بهمن ماه 1389بطور رسمی راه اندازی شد .
این اداره به عنوان نماینده ارشد امور اقتصادی و دارائی اجرا و ایفایوظایف و ماموریت های محوله از جمله اجرای طرح ها ، انجام وظایف ملی ، تحقق سیاستهایاقتصادی نظارت مالی و خزانه معین استان ، وصول در آمدهای مالیاتی ، سرمایه گذاریهای داخلی و خارجی و سایر ماموریت ها و وظایف قانونی وزارت متبوع در سطح استان راعهده دار می باشد که در راستای اهداف برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی وفرهنگی و سند توسعه  استان مطابق جداول زمان بندی دارای شاخصهای عمومی و اختصاصی تعریف شده می باشند.
ساختمان اداری اداره کل4 طبقه می باشد و دارای یک سالن اجتماعات و نمازخانه بوده و مجهز به تاسیسات حرارت مرکزی و آسانسور می باشد.
کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد
^