قابلیتهای اقتصادی
       مزيت هاي استان البرز:
          1- نزديكي به جمعيت و دسترسي سهل به امكانات آموزشي ، بهداشتي ، درماني ، نيروي انساني متخصص
          2- قابليتهاي آب و خاك
          3- استقرار صنايع استراتژيك و بزرگ
           4- وجود جاذبه هاي گردشگري طبيعي و منحصر به فرد
           5- وجود مشاورين قوي و مطمئن – شركتهاي خارجي و بين المللي
           6- واقع شدن در شاهراههاي ارتباطي كشور
           7- سهل الوصول بودن به فرودگاه هاي بين المللي : امام خميني ، مهرآباد ، فرودگاه باري پيام ، فرودگاه خصوصي آزادي
           8- وجود 9 شهرك صنعتي و 3500 واحد صنعتي در استان البرز 
           9- دسترسي به جمعيت ساكن در تهران و تامين امنيت سرمايه گذاري از نظر جمعيت مصرف كننده
          10- وجود بستر مناسب جهت ايجاد قطب سوم خودروسازي كشور در شهرهاي نظرآباد و اشتهارد استان البرز
          11- تشكيل دانشگاه هاي : جامع البرز ، دانشگاه علوم پزشكي ، دانشگاه محيط زيست در آينده نزديك
          12- ايجاد پارك فن آوري در استان البرز در آينده نزديك
          13- وجود منطقه ويژه اقتصادي پيام و فرودگاه بين المللي پيام در اين استان و نقش آن در صادرات محصولات توليدي به ساير كشورها
         14- وجود مراكز تحقيقاتي پزشكي هسته اي در كرج و فعاليت آن در زمينه پزشكي و كشاورزي هسته اي
         15- وجود مراكز تحقيقاتي و پژوهشي فراوان در استان البرز در زمينه بايوتكنولوژي و نانو
         16- قابليت قطب علمي شدن استان البرز در زمينه بايوتكنولوژي و نانو
کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد
^