برنامه ها
   در راستاي اولويت قرار دادن هدف راهبردي ارتقاء سطح رضايت مندي مردم از دريافت خدمات, سازمان امور اقتصادي و دارايي استان 
   البرز      با   هدف حسن تفاهم و اعتماد متقابل و ارائه خدمات با كيفيت به مردم و شفاف سازي امور و به منظور آگاهي از نظرات ، انتقادات و  پيشنهادات ارباب رجوع در جهت افزايش كارآيي سازمان مصمم به اجراي برنامه هاي ذيل مي باشد :
    1-    تدوين منشور اخلاقي سازمان
    2-    ايجاد و راه اندازي ميز خدمت جهت راهنمايي ارباب رجوع
    3-    تهيه و نصب صندوق شكايات و پيشنهادات
    4-    تهيه فرمهاي نظرسنجي جهت اعلام نظر ارباب رجوع
    5-    تهيه و نصب تابلو راهنماي طبقات سازمان
    6-     تهيه و نصب تابلو راهنماي اتاقها و نصب در محل مناسب
    7-    تهيه و نصب اتيكت اسامي همكاران   و پست سازماني آنها  در پشت ميز آنها جهت سهولت در كار ارباب رجوع
    8-    به روز نمودن پايگاه اطلاع رساني سازمان به آدرس www.AL.mefa.ir
    9-    استفاده از وسايل ارتباط جمعي جهت اطلاع رساني به موقع امور به ارباب رجوع
10- بازرسي از واحدهاي تابعه به منظور نحوه اجراي طرح تكريم ارباب رجوع
11- برگزاري جلسات با مسئولين جهت پيگيري مسائل مربوط به اصلاح و اجراي روش هاي انجام كار
12- بهبود و اصلاح روشهاي ارائه خدمات به مردم
    13-         شفاف و مستندسازي نحوه ارائه خدمات به ارباب رجوع
      14- درج اخبار و رويدادهاي سازمان
      15-حضور رياست سازمان در برنامه هاي راديويي و برگزاري نشست خبري و ارتباط مستمر با رسانه هاي گروهي و ارائه اطلاعات و عملكرد 
       سازمان
   16-       تهيه بروشور جهت راهنمايي ارباب رجوع حاوي چارت و وظايف سازمان متبوع.
   17-       ارتقاء سيستم مكانيزه كليه خدمات سازمان
   18-       تشويق و تقدير/ تنبيه مديران و كاركنان برمبناي نظرسنجي از مراجعان
19- راه اندازي تلفن گويا در سازمان
20- پياده كردن اتوماسيون اداري در سازمان
کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد
^