منشور اخلاقی اداره کل اموراقتصادی و دارایی استان البرز
ما خدمتگزاران و کارکنان اداره کل امور اقتصادی و دارائی  استان البرز به منظور تکریم مردم و جلب رضایت خالق یکتا بر باورهای زیر همچنان استوار خواهیم ماند.
           1) ایجاد محیطی که معنویت و حضور خداوند و وجدان کاری در سراسر آن احساس گردد.
        2) حضور به موقع در محل کار و رعایت وقت شناسی در برخورد با همکاران و ارباب رجوع
        3) خوش رویی و متانت نسبت به همکاران و مراجعان
        4)راهنمایی به موقع و ارائه اطلاعات لازم به مراجعان و جلوگیری از سرگردانی آنها
        5)فراهم نمودن فضای مراودات بگونه ای که مراجعان به مسئولان و کارکنان اطمینان کامل داشته باشند.
        6)ارائه اطلاعات لازم به همکاران به منظور انجام خدمات بهینه و تسریع در اجرای امور به نحو مطلوب
        7)انجام وظایف به صورت موثر و کارآمد همراه با سرعت و منطبق با قوانین و مقررات سازمان
        8)زمانگذاری فعالیتها بر اساس روش مستند و مشخص، نه بر اساس سلیقه کارکنان و مدیران
        9) پرهیز از شایعه پراکنی، تهمت، غیبت، خبرچینی و هر اقدامی که صمیمیت و اعتماد کارکنان را تضعیف 
          می کند.
      10)رازداری و خودداری از افشای اسناد محرمانه
      11) درمحل کار آراسته حاضر شده و شئونات اسلامی را رعایت نماییم.
      12)دقت در استفاده از بیت المال و جلوگیری از اسراف وحیف و میل در اموال دولتی
       13)استفاده صحیح از اختیارات و قدرت سازمانی و احساس مسئولیت نسبت به حرفه و سازمان
       14)درک صحیح اهداف سازمان و تلاش به منظور همسویی اهداف فردی با آن
       15)رعایت قوانین و مقررات سازمانی به طور دقیق
       16)ارتقاء سطح دانش و مهارت خود به منظور انجام مطلوب وظایف و بالابردن کارایی
       17)پرهیز از هر گونه مصادیق فساد اداری اعم از استفاده نادرست از موقعیت و اموال دولتی، پذیرش توصیه ، سفارش رابطه و ...
کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد
^