عملکرد
عملكرد سازمان     
اقدامات انجام شده توسط سازمان امور اقتصادي و دارايي استان در اجراي طرح تكريم و جلي رضايت ارباب رجوع به شرح ذيل مي باشد:
1-    تدوين منشور اخلاقي سازمان
2-    ايجاد و راه اندازي ميز خدمت جهت راهنمايي ارباب رجوع
3-    تهيه و نصب صندوق شكايات و پيشنهادات
4-    تهيه فرمهاي نظرسنجي جهت اعلام نظر ارباب رجوع
5-    تهيه و نصب تابلو راهنماي طبقات سازمان
6-     تهيه و نصب تابلو راهنماي اتاقها و نصب در محل مناسب
7-    تهيه و نصب اتيكت اسامي همكاران   و پست سازماني آنها در پشت ميز آنها جهت سهولت در كار
 ارباب رجوع
8-    به روز نمودن پايگاه اطلاع رساني سازمان به آدرس www.AL.mefa.ir
9-    استفاده از وسايل ارتباط جمعي جهت اطلاع رساني به موقع امور به ارباب رجوع
10- بازرسي از واحدهاي تابعه به منظور نحوه اجراي طرح تكريم ارباب رجوع
11- برگزاري جلسات با مسئولين جهت پيگيري مسائل مربوط به اصلاح و اجراي روش هاي انجام كار
12- بهبود و اصلاح روشهاي ارائه خدمات به مردم
13- شفاف و مستندسازي نحوه ارائه خدمات به ارباب رجوع
14- درج اخبار و رويدادهاي سازمان
15- -حضور رياست سازمان در برنامه هاي راديويي و برگزاري نشست خبري و ارتباط مستمر با رسانه هاي گروهي و ارائه اطلاعات و عملكرد سازمان
 
کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد
^